Edukacja ekologiczna

Metryka praktyki

Firma: Wodociągi Miasta Krakowa,
Branża: Woda i kanalizacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wodociągi Miasta Krakowa realizują wiele programów edukacyjnych, w ramach których organizują zajęcia i warsztaty kształtujące postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzieży. Podczas edukacji ekologicznej firma uczy o wpływie człowieka na środowisko naturalne, jak należy o nie dbać i racjonalnie wykorzystywać jego zasoby z myślą o przyszłych pokoleniach. Realizowane programy edukacyjne: Wyprawa Batyskafem Misja Skratek – dzieci 3-6 lat, Akademia Kropelki – klasy 1 – 3 szkół podstawowych, Wędrówki Kropelki – przedszkole, Na tropie kranowianki – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, To się w ścieku nie mieści – młodzież w wieku 12-16 lat, Rejsy edukacyjne po Zbiorniku Dobczyckim – dla wszystkich grup wiekowych Z myślą o najmłodszych powstała książeczka „Wyprawa Batyskafem. Misja w Rurogrodzie” oraz słuchowisko o tym samym tytule, pakiet materiałów edukacyjnych, a także filmy animowane „Bajka o krakowskiej wodzie z kranu” i „Bajka o oczyszczaniu krakowskich ścieków”.