Edukacja ekologiczna – Totalizator Sportowy

Metryka praktyki

Firma: Totalizator Sportowy,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

Totalizator Sportowy w swojej strategii CSR zobowiązał się do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. We wszystkich 18 oddziałach Totalizatora Sportowego regularnie organizowane są akcje proekologiczne. W budynkach rozwieszane są plakaty promujące wydarzenia i zachęcające do udziału. W intranecie organizowane są konkursy oraz publikowane są materiały informacyjne. Kwiecień ogłaszany jest „zielonym miesiącem”. Pracownicy biorą udział w sadzeniu drzewek. Przeprowadzana jest też zbiórka odpadów pod hasłem ”Daj kosza elektrośmieciom”. 20 kwietnia 2011 r. był w firmie „dniem bez samochodu”. Użytkownicy samochodów służbowych otrzymali porady jak jeździć ekologicznie. Oszacowaliśmy także emisję gazów cieplarnianych podczas dojazdów do pracy przez pracowników. Każdy pracownik, który zaangażował się w działania prośrodowiskowe otrzymał sadzonkę.