Edukacja ekologiczna i informowanie społeczności lokalnej – Polski Koncern Naftowy ORLEN

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2013

Edukacja ekologiczna i informowanie społeczności lokalnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA to szereg aktywności na rzecz szeroko pojętej społeczności lokalnej. Wszystkie działania sfokusowane były na promocji wiedzy na temat ekologii i polegały m.in. na: współpracy z uczelniami wyższymi, prelekcjach podczas posiedzeń Rady Miasta/Powiatu, monitorowaniu bieżącego stanu środowiska (stacja pomiarowa przy zakładzie monitorująca stan jakości powietrza atmosferycznego w Płocku). Nadrzędnymi wartościami praktyki była otwartość i dobre relacje ze społecznością lokalną, budowane dzięki prowadzeniu bezpośredniego dialogu z przedstawicielami społeczności lokalnej, oraz umożliwienie lepszego zrozumienia funkcjonowania zakładu produkcyjnego przez społeczność lokalną.