Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zmian klimatycznych – Bayer

Metryka praktyki

Firma: Bayer,
Branża: Farmaceutyka, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009

Edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju należy do priorytetów firmy Bayer, która skupia się zwłaszcza na zagadnieniach związanych ze zmianami klimatycznymi. Na poziomie globalnym firma wdrożyła międzynarodowy program CSR-owy − Bayer Climate Program; w Polsce realizuje  wielopoziomowy projekt edukacyjny skierowany do dzieci, młodzieży i szerokiej publiczności.  Zachęca do odpowiedzialnych zachowań w zakresie ochrony klimatu oraz inicjuje dyskusje  dotyczące zmian klimatycznych poprzez inicjatywy takie jak ogólnopolski konkurs fotograficzny  „Ekologia w Obiektywie”, ogólnopolski konkurs studencki „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju  firmy Bayer” czy Dziecięcy Konkurs Malarski.W 2009 roku, w Polsce, w ramach wernisażu Międzynarodowego Dziecięcego Konkursu  Malarskiego, firma zorganizowała spotkanie z udziałem kilkunastu ambasadorów konkursu oraz polskich ekspertów, poświęcone problemom związanym ze zmianami klimatu. Uczestnicy  dyskutowali o wpływie globalnego kryzysu ekonomicznego na tempo inwestycji związanych z ochroną klimatu i środowiska.

W konkursie fotograficznym wzięło udział prawie 300. fotografów, którzy nadesłali ok. 1100 zdjęć.  Nagrodzone prace obejrzało 2,5 mln osób zwiedzających wystawę. Na konkurs studencki wpłynęła rekordowa ilość prawie 100. prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich. W wernisażu pokonkursowej wystawy dziecięcych prac malarskich wzięło udział ponad 100 dzieci ze szkół podstawowych, 15. przedstawicieli ambasad i 7. ambasadorów.