Edukacja dla zrównoważonego rozwoj

Metryka praktyki

Firma: CSRinfo,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W 2021 roku rozpoczęła się 8. edycja studiów podyplomowych „Menedżer CSR” prowadzonych przez CSRinfo i Collegium Civitas. Celem studiów jest wyposażenie kadry menedżerskiej w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania procesami CSR/ESG, budowanie zawodu specjalisty CSR. Studia te kładą nacisk na interdyscyplinarność oraz dają studentom możliwość kontaktu z ekspertami posiadającymi wieloletnim doświadczeniem z wielu firm i instytucji. W tworzeniu kolejnych edycji studiów ważną rolę pełnią opinie i rekomendacje absolwentów, którzy obecnie koordynują procesy zarządzania CSR w firmach i innych organizacjach.