Edukacja antykorupcyjna

Metryka praktyki

Firma: Zarząd Transportu Metropolitalnego,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Przeciwdziałanie nadużyciom
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Zarząd Transportu Metropolitalnego podjął szereg działań w dziedzinie edukacji antykorupcyjnej. Są to m.in. cykliczne szkolenia na temat procedur antykorupcyjnych i zwalczania przestępczości antykorupcyjnej, prowadzone przez przedstawicieli Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W organizacji funkcjonuje również Kodeks Etyczny określający, jak postępować w różnych sytuacjach służbowych. W 2021 r. ZTM wprowadził także zarządzenie zobowiązujące pracowników związanych merytorycznie z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi do składania oświadczeń majątkowych. W 2020 r. w szkoleniach antykorupcyjnych wzięło udział około 100 naszych pracowników. W 2021 r. w szkoleniach wzięła udział kadra kierownicza oraz wskazani pracownicy.

Dzięki podjętym działaniom wzmacniamy świadomość pracowników w zakresie etycznego działania i ułatwiamy im pełnienie obowiązków w sposób odpowiedzialny i przejrzysty, mając na względzie interes publiczny.