EDUeko dla krakowskich przedszkoli – IKEA

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

Dla firmy IKEA połączenie idei działania na rzecz ekologicznej edukacji dzieci, praktykowanie recyklingu i maksymalizowanie wykorzystania odpadów to cele strategiczne rozwoju biznesu. W związku z tym sklep IKEA w Jankach zorganizował akcję zbiórki makulatury skierowaną do mazowieckich szkół z okolic sklepu, które zwróciły się do firmy z prośbą o ufundowanie mebli. W akcję została zaangażowana cała społeczność szkolna: rodzice, uczniowie i nauczyciele. Środki ze sprzedaży makulatury sfinansowały potrzebne szkołom meble. Natomiast sklep IKEA Kraków, aby zwrócić uwagę na problemy ochrony środowiska oraz zbyt małą liczbę nieformalnych programów edukacji ekologicznej wychodzących naprzeciw potrzebom dzieci i ich opiekunów, zorganizował konkurs EDUeko na temat ekoedukacji. Do konkursu zaproszono dzieci ze wszystkich krakowskich przedszkoli wraz z pedagogami, a także chętnych pracowników IKEA, którzy samodzielnie przygotowali, zorganizowali i przeprowadzili ekolekcje dla przedszkolaków.