EcoDesign – dzielenie się wiedzą o opakowaniach przydatnych do recyklingu

Metryka praktyki

Firma: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Rekopol kontynuuje działania związane z promowanie ekoprojektowania opakowań. Firma stanowi platformę wymiany wiedzy w zakresie ecodesignu pomiędzy recyklerami i firmami zbierającymi odpady a producentami i projektantami opakowań.

Zbierana ona jest poprzez wywiady i wizje lokalne i przekazywana podczas sesji otwartych, doradztwa, szkoleń, seminariów oraz podczas spotkań indywidualnych. Wiedzę tę stanowią informacje o możliwościach przetwarzania materiałów opakowaniowych w Polsce w skali przemysłowej, jakie bariery uniemożliwiają recykling, jakie kolory, kształty, wielkości, struktury opakowań są przydatne do recyklingu, a jakie się zupełnie nie nadają. Dodatkowo Rekopol ocenia przydatność opakowań do procesów recyklingu w oparciu o wiedzę i doświadczenia recyklerów.

Miarą efektywności jest liczba firm zainteresowanych tematyką Ecodesign i przekazanie poszerzonej wiedzy poprzez szkolenia i doradztwo oraz liczba wykonanych ocen przydatności do recyklingu opakowań.

Zmiana opakowań na przydatne do recyklingu materiałowego w perspektywie wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producenta, może przyczynić się do oszczędności finansowych dla przedsiębiorców, jeśli zostanie wdrożony system opłat tzw. „eco-modulation fee” (zmiany opakowań produktów należy planować z 2-3 letnim wyprzedzeniem).

Dziś zmiana opakowań na przydatne do recyklingu wpływa na odbiór produktu przez konsumenta, ale przede wszystkim na możliwości jego przetworzenia – czyli ma realny wpływ środowiskowy – opakowania nie zalegają na składowiskach, tylko są realnie przetwarzane i nie stanowią balastu systemowego. Pozytywnym efektem dla Rekopolu zmiany opakowań przez klientów – jest możliwość osiągania większych poziomów recyklingu.