ECO-MIASTO – Renault Polska

Metryka praktyki

Firma: Renault,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważone miasto
Dokument źródłowy: Raport 2013

Ponad 50% ludności na świecie żyje w miastach, a liczba ta stale się powiększa. W odpowiedzi na wyzwania życia miejskiego (zanieczyszczenie środowiska, hałas czy nadmierne zużycie energii) przeprowadzane są liczne konkursy promujące ideę zrównoważonego miasta. Jednym z nich jest ECO-MIASTO, konkurs organizowany przez Renault Polska przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju miast, łączącego potrzeby społeczne, ochrony środowiska i gospodarcze. Projekt inicjuje wymianę doświadczeń między miastami oraz angażuje samych mieszkańców. Działania w ramach edycji 2013 koncentrowały się wokół najlepszych rozwiązań dla transportu w miastach oraz budownictwa. Laureaci (Kościerzyna, Zamość, Płońsk, Ełk i Warszawa) otrzymali statuetkę ECO-MIASTO 2013 oraz badanie i analizę sytuacji pod kątem zrównoważonego rozwoju, która zostanie przygotowana przez francuskiego eksperta.

Dowiedz się więcej