Eco flota

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

W strategii do 2026 obszar Sustainability jest jednym z 5 najważniejszych działań całej spółki Lyreco. Szczególne miejsce mają w nim działania związane ze zminimalizowaniem negatywnego odcisku na środowisku poprzez ograniczenie emisji CO2.

Lyreco chce być neutralne jeśli chodzi o CO2 w zakresie samochodów służbowych oraz podróży służbowych. Będzie to realizować zaczynając od roku 2022 wybierając tylko Samochody EPV (Environment Preffered Vehicules). Obecnie samochody osobowe nisko i zeroemisyjne stanowią 77% floty w Lyreco Polska.

Efektywność praktyki mierzona jest corocznym podsumowaniem emisji CO2, średnią spalania oraz liczbą kierowców przeszkolonych z zasad ecodrivingu (100%). Korzyści ekonomiczne to mniejsze koszty paliwa, a środowiskowe – ograniczenie emisji CO2.