e3 – elektronicznie, ekonomicznie, ekologicznie

Metryka praktyki

Firma: Sodexo,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2013

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska w projekcie e3 – elektronicznie, ekonomicznie, ekologicznie (zamówienia online, e-potwierdzenia, e-faktury, e-księgowanie, Fax2Email) skupiło się na oszczędnościach papieru. Dzięki temu działaniu nie tylko zmniejszyło się zużycie papieru, ale zwiększyła szybkość komunikacji oraz wzrosła efektywność i przejrzystość procesów.