E-wolontariat.pl

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

E-wolontariat.pl to portal dedykowany wolontariatowi organizowanemu przez internet. W serwisie stworzonym przez Orange Polska znajdują się informacje na temat dobroczynności w internecie, porady dla organizacji pozarządowych i aktywistów na temat organizacji e-wolontariatu oraz aktualne oferty dla wolontariuszy. W ramach projektu organizowane są 2 konkursy na najciekawsze inicjatywy e-wolontariatu: ogólnopolski „Odkryj e-wolontariat” oraz europejski „Discover e-volunteering” (od 2011). Ich celem jest rozpowszechnienie aktywności społecznej w internecie, wsparcie rozwoju e-wolontariatu, stworzenie bazy dobrych praktyk, badanie zjawiska e-wolontariatu i dookreślenie jego standardów, a także promocja idei wirtualnego pomagania. Do konkursu mogą zgłaszać się instytucje, organizacje i grupy nieformalne. Autorzy najwyżej ocenionych pomysłów na projekt otrzymują grant oraz możliwość udziału w warsztatach dotyczących zagadnień kluczowych dla realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.