E-Onboarding jak marzenie

Metryka praktyki

Firma: Dentsu Polska,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W dentsu Polska proces e-onboardingu zaczyna się jeszcze przed przyjściem do biura. Nowy pracownik w ramach projektu E-Onboarding jak marzenie za pomocą systemu WorkDay otrzymuje list od przełożonego i prezentację dotyczącą miejsca pracy. Pierwszego dnia w biurze odbiera sprzęt, dokumenty i welcome pack, a następnie wraz z innymi spotyka się online z członkiem Zarządu. Kolejne 2–3 dni to spotkania z ekspertami na temat różnych aspektów pracy w dentsu. Nowe osoby przechodzą quiz, a wygraną jest słoiczek miodu z firmowej pasieki. Na koniec otrzymują mail z materiałami, poradami, niezbędnymi linkami. W 2021 r. proces objął ok. 250 nowych pracowników. Firma mierzy satysfakcję za pomocą wewnętrznej ankiety, w której bada się zarówno ogólne wrażenia i organizację, ale też poszczególne warsztaty i prowadzących. Menedżerowie oraz dział HR potwierdzają sukces e-onboardingu, widząc że nowi ludzie przychodzą do pracy dobrze poinformowani, pełni entuzjazmu i bez obaw. Ankieta post przeprowadzana co miesiąc w I półroczu 2021 (97 osób oddało głos): Ogólne odczucia po onboardingu >> 4,86/5 Koordynator >> 4,98/5 Przebieg i organizacja >> 4,92/5 Ocena poszczególnych prezentacji >> 3-5/5. Nowi pracownicy dzięki programowi onboardingowemu rozpoczynają pracę dobrze poinformowani, pełni entuzjazmu i bez obaw.