E-learning – Polkomtel

Metryka praktyki

Firma: Polkomtel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Kształcenie oparte na technologiach sieciowych oraz świadomość większych możliwości, jakie daje kształcenie on-line, jest coraz częściej wykorzystywaną metodą rozwoju pracownika, wprowadzaną przez wiele firm. Firma Polkomtel w trybie e-learningowym prowadzi m.in. „Szkolenie adaptacyjne dla nowych pracowników”, które ma za zadanie skrócić proces adaptacji pracownika w organizacji poprzez zaznajomienie ze strategią, strukturą spółki, kulturą organizacyjną, a także uczynić nowe środowisko pracy bardziej przyjaznym. Istotnym elementem szkolenia jest przekazanie wiedzy o wewnętrznych zasadach i procesach mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie pracownika na konkretnym stanowisku.Z założenia system umożliwia korzystanie z dostępnych szkoleń wszystkim pracownikom firmy, za wyjątkiem szkoleń dedykowanych konkretnej grupie docelowej bądź ograniczonych liczbą zakupionych licencji. Każdy przełożony ma możliwość samodzielnego sprawdzenia postępów swoich podwładnych poprzez raporty dostępne na platformie szkoleń elektronicznych. W 2007 roku w szkoleniach e-learningowych wzięło udział ok. 3200 osób. Aby jak najlepiej spełnić oczekiwania organizacji, a przede wszystkim finalnych odbiorców, szkolenia podzielono na dwie grupy: obowiązkowe i dobrowolne. Szkolenia obowiązkowe mają ograniczony czas, w którym muszą zostać ukończone i do ich odbycia jest zobligowany każdy pracownik. Szkolenia dobrowolne są dostępne przez cały czas dla każdego użytkownika, a decyzję o ich odbyciu przez pracownika podejmuje przełożony. Poza szkoleniami obowiązkowymi, takimi jak „Ochrona danych osobowych”, „Bezpieczeństwo Systemów Teleinformatycznych” czy „Szkolenie okresowe BHP”, do dyspozycji pracowników pozostają tematy: „Podstawy zarządzania projektami” oraz „Pozytywne wpływanie na innych”.

Jednym z najważniejszych elementów wdrożenia systemu jest całkowite wyeliminowanie niektórych kosztów związanych z dostarczeniem szkoleń oraz w znacznym stopniu redukcja kosztów związanych z ich obsługą i organizacją. Dzięki możliwości szkolenia w miejscu pracy firma nie musi troszczyć się o zastępstwo w trakcie nieobecności pracownika w biurze, a pracownik nie traci czasu na dojazd na szkolenie. Pracownicy mogą samodzielnie podnosić swoje kwalifikacje o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, a firma ma możliwość szybkiego przeszkolenia dużych grup, co często jest konieczne przy wprowadzaniu nowych produktów bądź usług, lub przy zmianach przepisów prawnych i regulacji wewnętrznych.