e-Kids Network – Prokom

Metryka praktyki

Firma: Prokom,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Prokom Software S.A. wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem stworzyła program e-Kids Network, w ramach którego została zbudowana sieć pracowni komputerowych dla dzieci niepełnosprawnych, aby poprzez naukę i zabawę ułatwić im start w dorosłe życie. Kampania zakładała stworzenie sieci pracowni komputerowych w największych polskich miastach. Mają one przyciągnąć zdolną młodzież niepełnosprawna, ułatwić jej kontakt ze światem i rozwijanie zainteresowań informatycznych. W ramach kampanii zbudowano 7 pracowni komputerowych, które zostały otworzone pod koniec października 2004 roku.Wyposażenie zainstalowane w pracowni umożliwia pracę z komputerem dzieciom niepełnosprawnym ruchowo oraz niewidomym, niedowidzącym i z wadą słuchu. Wszystkie komputery podłączone są do Internetu za pomocą łącza stałego. W pracowni komputerowej odbywają się zajęcia z niepełnosprawnymi uczniami szkoły, na której terenie pracownia się znajduje, oraz niepełnosprawnymi osobami ze społeczności lokalnej. Dla uczniów pracownia jest dostępna w godzinach lekcyjnych, dla pozostałych użytkowników zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Koordynatorem tych zajęć i dostępu do pracowni dla niepełnosprawnych jest Pomorski Zarząd Okręgowy PCK.