E-biznes bez barier – Grupa Allegro

Metryka praktyki

Firma: Grupa Allegro,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2011

Projekt E-biznes bez barier to szkolenia skierowane do osób niepełnosprawnych, prowadzone przez Grupę Allegro we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja. Szkolenie jest dwudniowe, bezpłatne. Odbywa się raz w miesiącu, podczas weekendu, w dużych miastach wojewódzkich oraz mniejszych, np. w Zielonej Górze i Kartuzach. Program porusza następujące zagadnienia: zakładanie działalności gospodarczej i możliwości finansowania; tworzenie biznesplanu; prawno-podatkowe aspekty sprzedaży internetowej; obsługa klienta w handlu internetowym; zdobywanie klientów; biznes w sieci w oparciu o Grupę Allegro (tworzenie konta do prowadzenia biznesu, formularz wystawiania przedmiotu, podstawy tworzenia skutecznych ofert, wystawianie przykładowych przedmiotów, gra symulacyjna). Najważniejszym celem projektu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez przeszkolenie ich w dziedzinie handlu. Szkolenie mobilizuje tę grupę do działalności zawodowej poprzez zachęcanie do prowadzenia aktywnej sprzedaży w internecie. W 2011 roku zostało przeszkolonych niemal 300 osób.