e-Akademia UPC – UPC Polska

Metryka praktyki

Firma: UPC Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

E-Akademia jest złożonym projektem edukacyjnym odpowiadającym na różnego rodzaju wyzwania związane z korzystaniem z Internetu. Jego elementami są: Akademia e-Seniora, której rolą jest przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu osób po 50 roku życia oraz Akademia e-Bezpieczeństwa, w którym firma uczy bezpiecznych zachowań w internecie i innych mediach.Co dziesiąty użytkownik internetu to dziecko w wieku 7-14 lat, które odwiedza głównie strony z grami online, podczas surfowania często trafiając na strony zawierające nieodpowiednie dla ich wieku lub niebezpieczne treści. Akademia e-Bezpieczeństwa UPC ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie poprzez uświadomienie rodzicom, nauczycielom i pedagogom szkolnym zagrożeń, jakie mogą z niego płynąć oraz narzędzi ich zwalczania, a także ułatwiania komunikacji z dziećmi. W ramach programu w 11 Pracowniach UPC w 10 miastach w Polsce zorganizowano 34 bezpłatne warsztaty dla blisko 400 rodziców i nauczycieli, którzy często szkolą później rodziców i innych nauczycieli w swoich szkołach. Wydano również poradnik „Bezpieczeństwo w sieci – elementarz dla całej rodziny”.

Wśród osób powyżej 55 roku życia tylko niespełna 7% korzysta z internetu, a ponad 80% nie potrafi korzystać z komputera. Akademia e-Seniora stwarza możliwość zdobycia umiejętności obsługi komputera i internetu wśród osób 50+. 16-godzinny kurs wraz z podręcznikiem i stroną www stanowią doskonałą bazę wiedzy i umiejętności wystarczających do tego, by absolwent Akademii potrafił obsługiwać komputer i internet, samodzielnie zakładał konta e-mail, korzystał z bankowości elektronicznej, komunikatorów, szukał informacji i danych. W roku 2008 kursy ukończyło 1091 osób. Program realizowany jest we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz partnerami lokalnymi.