e-Akademia UPC – UPC Polska

Metryka praktyki

Firma: UPC Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA / PROBLEM:UPC Polska jest firmą telekomunikacyjną, której misją jest hasło „Dla wszystkich. To proste”. W ramach programu społecznego „W jednej społeczności” realizowane są projekty edukacyjne ściśle związane z działalnością firmy, mające na celu realizację jej misji. Jednym z nich jest e-Akademia, w skład której wchodzą dwa programy: Akademia e-Seniora, którego rolą jest przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu osób po 50 roku życia oraz Akademia e-Bezpieczeństwa, w którym firma uczy bezpiecznych zachowań w Internecie i mediach.

OPIS DOBREJ PRAKTYKI/ ROZWIĄZANIE:

Akademia e-Seniora jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne wykraczające poza kwestie dostępu do nowych technologii. Akademia stwarza możliwość zdobycia umiejętności obsługi komputera i Internetu wśród osób powyżej 55 roku życia. Szesnatostogodzinny kurs wraz z podręcznikiem i stroną www stanowią doskonałą bazę wiedzy i umiejętności wystarczających do tego, by absolwent Akademii potrafił obsługiwać komputer i Internet, samodzielnie zakładał konta e-mail, korzystał z bankowości elektronicznej, komunikatorów, szukał informacji i danych.

W ramach Akademii e-Bezpieczeństwa w 10 miastach w Polsce organizowane są warsztaty dla rodziców poświęcone edukacji na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. W trakcie zajęć z rodzice dowiadują się, jak uchronić swoje pociechy przed zagrożeniami w Sieci. Otrzymują również pierwszą na rynku publikację „Bezpieczeństwo w sieci – elementarz dla całej rodziny”, przeznaczoną dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz ich rodziców, w której znalazły się rozdziały poświęcone bezpieczeństwu, komunikacji, cyberprzemocy i rozrywce w Internecie. Elementarz ten został wydany przez UPC oraz sieć Insafe, powołaną przez Komisję Europejską i działającą na rzecz bezpieczeństwa w Internecie.

KORZYŚCI

DLA FIRMY:
– silna rozpoznawalność programów zarówno wśród pracowników firmy jak i otoczeniu zewnętrznym,
– umacnianie wizerunku UPC jako firmy odpowiedzialnej społecznie
– wiele instytucji i organizacji wyraża chęć współpracy z UPC przy realizacji programów edukacji dla seniorów oraz z zakresu bezpieczeństwa w Internecie
– przedstawiciele firmy zaangażowani w projekt są zapraszani w roli ekspertów na międzynarodowe konferencje, seminaria etc.

DLA ADRESATÓW PROGRAMU:

– wpływ Akademii e-Seniora na społeczności lokalne jest wielopłaszczyznowy (wsparcie organizacji będących lokalnymi partnerami projektu; wyposażenie pracowni, dostarczenie szerokopasmowego Internetu UPC, przekazanie metod nauczania.
– pozyskanie umiejętności, które w opinii uczestników kursów, zmieniają jakość ich życia, ułatwiają wiele codziennych spraw, stwarzają dostęp do informacji, pozwalają w prosty sposób komunikować się z rodziną i bliskimi.

WYZWANIA:

Celem UPC jest propagowanie umiejętności związanych z korzystaniem z Internetu, szczególnie w grupach zagrożonych wykluczeniem technologicznym, takich jak osoby starsze. Dużą rolę odgrywają tu media, których zaangażowanie pozwala na edukowanie o problematyce związanej z Internetem, umożliwia również dotarcie z informacją o kursach do zainteresowanych osób.