Dźwięki Marzeń – Grupa TP

Metryka praktyki

Firma: Grupa TP (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009

Program Fundacji Orange „Dźwięki marzeń”, prowadzony od 2006 roku, oferuje kompleksową i wieloetapową pomoc dzieciom z wadą słuchu, ich opiekunom i terapeutom. Celem programu jest objęcie opieką dziecka tuż po wykryciu wady słuchu, kiedy szansa na powodzenie rehabilitacji jest  największa. Skierowany jest więc do dzieci w wieku 0-3 lat (dzieci do 6. roku życia − w przypadku  sprzężonej niepełnosprawności). Program ma za zadanie równocześnie podnosić świadomość  społeczną odnośnie potrzeb rozwojowych i znaczenia podjęcia wczesnej terapii u małych dzieci.W ramach programu Fundacja bezpłatnie wypożycza aparaty słuchowe z 18. Banków Aparatów Słuchowych, którym wcześniej podarowała 540 aparaty. Bezpłatną rehabilitacją domową przez 4 lata trwania projektu objęto 560 dzieci, odwiedzanych dwa razy w tygodniu przez 295 rehabilitantów.  Zorganizowano również 24 bezpłatne turnusy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 608 dzieci z rodzicami i 150 terapeutów, 5 bezpłatnych szkoleń dla 133 rehabilitantów i opiekunów dzieci oraz składający się z czterech etapów cykl szkolenia pierwszych 5 certyfikowanych trenerów nowatorskiej metody werbo-tonalnej w Polsce. Poza tym zorganizowano 11 weekendowych warsztatów szkoleniowych dla 127 terapeutów programu. Przygotowano również pierwszy w Polsce bezpłatny poradnik, jak rehabilitować małe dziecko z wadą słuchu.

Program jest pod stałym nadzorem Rady Naukowej i współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Beneficjentami programu są również dzieci pracowników, które mają wadę słuchu.