Dzień Ziemi z Kronospan

Metryka praktyki

Firma: Kronospan Polska,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W roku 2021 Kronospan wsparł inicjatywę pracowników, którzy zaproponowali uporządkowanie okolicy zakładu. W niewielkich grupach i w pełnym reżimie sanitarnym pracownicy zbierali śmieci, które znalazły się w sąsiedztwie zakładu. Firma od lat promuje działania związane z recyklingiem i powtórnym wykorzystaniem surowców. Dlatego akcje środowiskowe, które mają na celu podnoszenie świadomości o nie śmieceniu, odpowiedzialności konsumenckiej i segregacji są tak bardzo bliskie pracownikom Kronospan. I to właśnie oni wpadli na pomysł, aby zadbać o teren, który znajduje się niedaleko zakładu.

Dzień Ziemi z Kronospan rozpoczął się tuż po godzinie 16. Pracownicy podzieleni na grupy przeszli na wydzielone obszary, gdzie z zachowaniem reżimu sanitarnego mogli zająć się zbieraniem wszystkiego, co pierwotnie powinno znaleźć się w śmietnikach. Wyposażeni w worki i rękawice, a także maseczki dawali przykład tym, którzy mijali ich na drogach.

W akcji udział wzięło ponad 50 pracowników Kronospan Polska oraz innych spółek grupy. Zgromadzono kilkaset worków pełnych śmieci, które zostały odebrane przez odpowiednie służby porządkowe. W samym Szczecinku w ciągu 2 godzin zebrana została przeszło tona śmieci.

Główną korzyścią i jednocześnie celem firmy jest danie impulsu do postawy proekologicznej wśród lokalnej społeczności. Podstawową rzeczą jest dbanie o bezpośrednie otoczenie każdego z nas. Firma zainicjowała społeczność do poświęcenia swojego czasu i zrobienia czegoś dobrego dla otoczenia. Poprzez wspólne porządkowanie otoczenia zakładu zostały wzmocnione postawa odpowiedzialności ekologicznej. Akcja będzie kontynuowana w przyszłości.

http://biuroprasowe.kronospan.pl/131222-miedzynarodowy-dzien-ziemi-z-kronospan