Dzień Ziemi z Kronospan

Metryka praktyki

Firma: Kronospan KO,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W niewielkich grupach i w pełnym reżimie sanitarnym pracownicy zbierali śmieci, które znalazły się w sąsiedztwie zakładu. Firma od lat promuje działania związane z recyklingiem i powtórnym wykorzystaniem surowców.

W Strzelcach Opolskich pracownicy Kronospan KO zebrali kilkaset worków śmieci. Dzięki tej akcji wzrasta świadomość pracowników firmy na temat konieczności dbania o swoje otoczenie. Firma zamierza kontynuować tego typu aktywności i organizować je częściej, angażując lokalną społeczność.

Celem firmy jest wzmocnienie postaw proekologicznych wśród lokalnej społeczności. Podstawową rzeczą jest dbanie o bezpośrednie otoczenie. Firma dała impuls do poświęcenia swojego czasu i zrobienia czegoś dobrego dla naszego otoczenia. Akcja będzie kontynuowana w przyszłości.

http://biuroprasowe.kronospan.pl/131222-miedzynarodowy-dzien-ziemi-z-kronospan