Dzień Wolontariusza w Unum Życie TUiR

Metryka praktyki

Firma: Unum Życie TUiR,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Ogólnopolski Dzień Wolontariusza organizowany jest we wszystkich oddziałach Unum Życie TUiR w Polsce. Pozwala nieść pomoc tam, gdzie jest potrzebna. W 2021 r. 290 wolontariuszy firmy podjęło działania na rzecz ekologii: w Józefowie, na obszarze Natura 2000, zebrali 2600 kg śmieci, a 180 kg śmieci usunęli z lasu na Giszowcu, poprawili ścieżki edukacyjne w gminie Chrzypsko Wielkie, oczyścili brzeg Jeziora Tyrskiego w Olsztynie, w łódzkim Domu Kombatanta zamontowali urządzenia do odzyskiwania deszczówki, we Wrocławiu zadbali o teren zielony należący do Stowarzyszenie św. Celestyna w Strzelinie. Działanie promowało ekopostawy wśród 290 uczestników akcji. Łącznie Dzień Wolontariusza objął 9 lokalizacji w Polsce: – w podwarszawskim Józefowie zebrano łącznie 2600 kg śmieci, – 180 kg śmieci usunięto z lasu na Giszowcu (dzielnicy Katowic), – grupa z Poznania zajęła się konserwacją ścieżki edukacyjnej w gminie Chrzypsko Wielkie, – w Olsztynie wolontariusze oczyścili brzeg Jeziora Tyrskiego, – wolontariusze z Krakowa zaangażowali się w pomocy w zaprzyjaźnionym domu dziecka, – ochotnicy ze Szczecina pomogli w konserwacji domu i ogrodu w lokalnym pogotowiu rodzinnym. – W Łodzi wolontariuszki pomagały podopiecznym Domu Kombatanta, którzy otrzymali urządzenia do odzyskiwania deszczówki, – w Bydgoszczy wolontariusze pomogli Pani Hani, osobie z niepełnosprawnością zadbać o ocieplenie domu i redukcję CO2, – wolontariusze we Wrocławiu zadbali o roślinność oraz teren zielony, który należy do Stowarzyszenie Św. Celestyna w Strzelinie.

https://fundacjaunum.pl/fundacja-unum-dla-czystej-planety/