Dzień Wolontariatu Mostostal Warszawa

Metryka praktyki

Firma: Mostostal Warszawa,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Lekcje przeprowadzone w ramach Dnia Wolontariatu przez pracowników Mostostal Warszawa miały za zadanie obudzić i podnieść poziom świadomości ekologicznej dzieci w wieku 6-10 lat oraz wpłynąć na kształtowanie dobrych nawyków związanych z ekologią. Warsztaty przeprowadzono zgodnie z przyjętymi przez ONZ Celami Zrównoważonego Rozwoju, skupiając się na tych, które dotyczą dostępu do wody, energii odnawialnej, wytrzymałej infrastruktury oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. Podczas warsztatów zostały one przedstawione dzieciom w postaci superbohaterów (Strażnicy Ziemi). Omówiono umiejętności, jakie posiada każdy z nich, a także co im zagraża i to w jaki sposób ich supermoce są osłabiane przez działalność człowieka. Zajęcia edukacyjne prowadzone były przez według autorskich scenariuszy przy wykorzystaniu multimedialnych materiałów. Globalnie inicjatywa przyciągnęła 600 wolontariuszy z firm należących do Grupy Acciona i objęła blisko 13 tyś. uczniów. W Polsce udział wzięło 13 wolontariuszy ze wszystkich oddziałów Mostostalu a programem zostało objętych 10 szkół i 350 dzieci z całego kraju.