Dzień Wiedzy z ORLENEM – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2011

Dzień Wiedzy z ORLENEM jest projektem edukacyjnym realizowanym wspólnie z płockimi uczelniami – filią Politechniki Warszawskiej oraz Zespołem Szkół Centrum Edukacji – i jest skierowany do uczniów i studentów tych uczelni. W ramach projektu na uczelniach organizowany jest cykl spotkań, podczas których przybliżana jest specyfika koncernu, a eksperci z obszaru produkcji PKN ORLEN omawiają tematykę związaną z wytwarzaniem produktów rafineryjnych i petrochemicznych. Uczniowie i studenci mogą skonfrontować wiedzę teoretyczną nabywaną na uczelni z doświadczeniami praktyków. Mają szansę poznać innowacyjne rozwiązania, o których nie dowiedzą się na zajęciach. Dzięki lepszemu poznaniu PKN ORLEN, specyfiki procesów i obszarów działania koncernu, mogą w sposób świadomy zaplanować swoją drogę zawodową i kierunki rozwoju.