Dzień Różnorodności – Grupa Saint-Gobain

Metryka praktyki

Firma: Grupa Saint-Gobain,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2014

Jednym z czterech głównych filarów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Saint-Gobain jest różnorodność. Przez cały rok w firmie prowadzone są projekty i działania promujące to zagadnienie. Dwudziestego pierwszego maja 2014 roku po raz pierwszy obchodzono Dzień Różnorodności, który miał na celu zwiększenie świadomości pracowników i wyczulenie ich na tematy związane z różnorodnością. W całej Polsce zawisły plakaty pokazujące różnorodność jako źródło innowacyjności, rozwoju i szacunku dla innych. Firma przygotowała też specjalne newslettery, informatory, zorganizowała konkursy i spotkania. Tego dnia jedna ze spółek, Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o., oficjalnie rozpoczęła współpracę ze Spółdzielnią Socjalną „Aktywni”, która jako podwykonawca aktywizuje zawodowo osoby niepełnosprawne wkraczające na rynek pracy.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy!

Grupa Saint-Gobain jest sygnatariuszem Karty Różnorodności.