Dzień Konsumenta

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W trakcie Dnia Konsumenta firma Provident Polska badała zachowania konsumenckie i realizowała kampanie edukacyjne. Firma opublikowała wyniki badań Barometru Providenta, przeprowadziła też kampanie w prasie i mediach online oraz zrealizowała akcję edukacyjną z Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego. Materiały związane z Dniem Konsumenta (poruszające m.in. zagadnienie dbania o środowisko i własne portfele poprzez kupowanie rzeczy używanych, a także uświadamiające odbiorcom prawa, które przysługują im jako konsumentom) ukazały się w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Super Expressie” oraz w prasie kobiecej („Twój Styl”, „Show”, „Olivia”). W 2022 r. przekaz z okazji Dnia Konsumenta dotarł do ponad 1 mln 104 tys. odbiorców.