Dzień Klimatu / Dzień Ziemi

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

„Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś” – takie motto przyświecało światowej akcji koncernu Volkswagen „1 godzina dla klimatu” (#Project1hour). Celem akcji było zaangażowanie wszystkich pracowników koncernu (660 000) do wspólnych przemyśleń i dyskusji na temat ochrony klimatu.

Każdy mógł zgłosić swój pomysł lub propozycje działania na rzecz ochrony klimatu. Poza tym pracownicy zdobyli podczas warsztatów dokładniejsze informacje o kryzysie klimatycznym oraz zrozumieli, jak ważne jest niezwłoczne podjęcie działań. Koncern Volkswagen już rozpoczął swój program dekarbonizacji na podstawie celu klimatycznego ONZ, polegającego na ograniczeniu globalnego ocieplenia na Ziemi do maksymalnie 2°C.

Program zakłada zmniejszenie emisji CO₂ do 2025 r. o 30% względem 2015 r. oraz neutralność CO₂ do 2050 r – dyrektor produkcji VW Motor Polska, która również wzięła udział w projekcie. Zwieńczeniem Dnia Ziemi / Dnia Klimatu było posadzenie drzewa (Dębu Szacunku) przed fabryką.

Miarą efektywności programu była liczba złożonych pomysłów, wniosków racjonalizatorskich mających na celu ochronę klimatu, uczestników warsztatów.

Korzyści to podniesienie świadomości ekologicznej, wymiana doświadczeń, wiedzy, zaangażowanie społeczne.