Dzień Górnika i przedszkolaki – Kopalnia Soli „Wieliczka”

Metryka praktyki

Firma: Kopalnia Soli „Wieliczka”,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Edukacyjno-społeczny projekt Dzień Górnika i przedszkolaki, zorganizowany przy okazji Dnia Górnika, umożliwia spotkania przedszkolaków z regionu z górnikiem z Kopalni Soli „Wieliczka”. Pierwsza edycja miała miejsce w okresie 24 XI – 9 XII 2016 roku. Program spotkania, opracowany przez doświadczonego pedagoga i teatrologa, wpisywał się w aspekty edukacji regionalnej realizowanej w przedszkolach. Podczas zajęć wykorzystano różnorodne metody pracy z dziećmi, m.in. ukryte wiadomości, konkurs, pokazy, zabawy teatralne oraz rekwizyty (plansze poglądowe, ilustracje do legendy, kruchy solne). Dzieci poprzez aktywne spotkanie z górnikiem miały okazję do zapoznania się z dziedzictwem kulturalnym regionu z którego pochodzą, legendami, historią kopalni, charakterystyką pracy górników dawniej i dziś. Górnik przybywał do przedszkola w uroczystym galowym mundurze, a całe spotkanie miało charakter interaktywny. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały od górników drobne upominki. Każdy z górników biorących udział w akcji przeszedł stosowne przeszkolenie. Podczas 12 dni górnicy odwiedzili 6 200 dzieci z 93 przedszkoli.

Więcej informacji