Dzień EHS – Grupy Saint-Gobain

Metryka praktyki

Firma: Grupa Saint-Gobain,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2014

Bezpieczeństwo to część polityki EHS (environment, health, safety) Grupy Saint-Gobain. Każda z lokalizacji na całym świecie jest zobligowana do przestrzegania Zasad Trzech Zer, czyli zero wypadków przy pracy, zero chorób zawodowych, zero wypadków środowiskowych, oraz do minimalizowania wpływu na środowisko naturalne. Po raz kolejny, 7 października 2014 roku, obchodzono w firmie Międzynarodowy Dzień EHS. Pracownicy mogli uczestniczyć w specjalnie przygotowanych wydarzeniach, np. w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy; wykładach na temat szkodliwości stresu, dbania o zdrowy kręgosłup czy zdrowego odżywiania; spotkaniach z przedstawicielami policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Co roku zakładom, które osiągają największe postępy w poprawie bezpieczeństwa, przyznawane są Diamenty Bezpieczeństwa.