Dzień dobry z BHP – TAURON

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Dzień dobry z BHP, czyli minuta dziennie poświęcona bezpieczeństwu pracy. Projekt polega na codziennym wskazywaniu pracownikom prawidłowych zachowań podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz na zwiększeniu zaangażowania kadry nadzorującej w kreowaniu bezpiecznych warunków pracy. Codziennie na koniec dnia pracownik służby BHP przesyła do przełożonego pracownika zagadnienie/hasło dotyczące bezpieczeństwa pracy na kolejny dzień.

Otrzymane zagadnienie/hasło przełożony przekazuje pracownikom w czasie pierwszego spotkania w danym dniu roboczym – tj. na dzień dobry.

Wprowadzona praktyka ma za zadanie eliminację zagrożeń wypadkowych poprzez zbudowanie wśród pracowników właściwej kultury bezpieczeństwa pracy.

Celem tych działań jest zwiększenie świadomości oraz kompetencji pracowników TAURON Polska Energia w obszarze bezpieczeństwa. Im większa jest w tym zakresie świadomość pracowników, tym kultura bezpieczeństwa jest na wyższym poziomie. Utrzymanie wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie pomoże ograniczyć liczbę zdarzeń wypadkowych do „0”.