Dzień dobry biznes – Bank Gospodarstwa Krajowego

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2014

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera młodych ludzi w pogłębianiu ich wiedzy i zdobyciu kompetencji, które pomogą im w założeniu lub prowadzeniu w przyszłości własnej firmy, ułatwiając start na rynku pracy. Celem seminarium pt. Dzień dobry biznes jest przekazanie wiedzy na temat zarządzania firmą studentom i absolwentom. Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli i ekspertów BGK oraz zaproszonych gości. Podczas bezpłatnych seminariów uczestnicy zdobywają wiedzę na temat możliwości finansowania firmy ze środków unijnych oraz biorą udział w bezpłatnych warsztatach tematycznych. W 2014 roku zorganizowano 3 spotkania, zaś w 2013 – 7 spotkań.