Dzień Długu Ekologicznego 2021

Metryka praktyki

Firma: Kruk,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Firma angażuje się w działania edukacyjne związane z poprawą świadomości społeczeństwa dotyczącej nie tylko skomplikowanych kwestii związanych z finansami i zaległościami płatniczymi, ale także zagadnień dotyczących kryzysu klimatycznego. Z uwagi na doświadczenie i wiedzę dotyczącą długów od 2019 roku KRUK cyklicznie stara się zainteresować media tematem długu ekologicznego i nadmiernego konsumpcjonizmu, pokazując, jakie są analogie pomiędzy długiem finansowym a długiem ekologicznym i z czym się to wiąże. Okazją do poruszenia tego tematu jest Dzień Długu Ekologicznego, kiedy to dzięki badaniom przeprowadzonym na zlecenie KRUKa, przesyłane są do mediów informacje prasowe dotyczące konsekwencji związanych z nadmiernym konsumpcjonizmem Polaków.

Komunikat dotyczący przeprowadzonego przez KRUK S.A. badania został wysłany do szerokiego grona odbiorców – głównie dziennikarzy ogólnopolskich i regionalnych. Komentarz do badania został dodatkowo wzmocniony wysyłką materiału audio-video przez Agencję Informacyjną Newseria. Materiał ukazał się na 25 portalach, m.in. Bankier.pl; Biznes.interia.pl; Wroclaw.wyborcza.pl, komentarze do badania pojawiły się w radiowej „Czwórce” i Polskim Radiu „Łódź”. Średnie dotarcie wyniosło ok. 63 tys. 152 unikalnych użytkowników (dane na podstawie analiz IMM).

Korzyścią z projektu było budowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych wśród pracowników firmy. Zwracanie uwagi na zachowania dotyczące nadmiernej konsumpcji. Budowa wizerunku pracodawcy, który troszczy się o środowisko, ale tym samym o zdrowie i jakość życia pracowników, ich bliskich i następnych pokoleń. Budowa świadomości prośrodowiskowej wśród pracowników ma też wpływ na ograniczenie zużycia materiałów, tj. papier, woda etc. Przekłada się też na pozytywny odbiór pracowników.

https://pl.kruk.eu/dla-prasy/informacje-prasowe/dzien-dlugu-ekologicznego-znowu-o-miesiac-szybciej-czy-to-powrot-do-nawykow-jeszcze-sprzed-czasu-pandemii