„Dzień Bezpieczeństwa” w zakładach NSG Group w Polsce

Metryka praktyki

Firma: NSG Group w Polsce,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2011

We wszystkich zakładach NSG Grup rok rocznie organizowany jest „Dzień Bezpieczeństwa” Tematem Dnia Bezpieczeństwa w zakładach NSG Group w Polsce były zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W ramach programu zorganizowano liczne spotkania, quizy i konkursy. Przeprowadzono rozmowy na temat zapobiegania wypadkom, a także projekcje filmów o niebezpiecznych zachowaniach na drodze. Jednym z ważniejszych elementów była akcja „Czego nie zobaczysz w martwej strefie pojazdu”, podczas której pracownicy sprawdzali w praktyce, jak wygląda strefa zagrożenia. Uczestnicy inicjatywy dodatkowo wzięli udział w warsztatach pierwszej pomocy oraz w programie promowanym przez Honorowy Klub Krwiodawców z Sandomierza. Zainteresowani mieli możliwość bezpłatnego zbadania słuchu, ciśnienia, poziomu cukru oraz stanu skóry dłoni. Program adresowany jest do wszystkich pracowników Spółek NSG Group. W skład zespołu wdrażającego program weszły wszystkie sekcje Spółek od działu Personalnego po dział Komunikacji Wewnętrznej, Utrzymania Ruchu, a liderem projektu jest Dział BHP i Ochrony Środowiska. W programie uczestniczyły także służby Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Ośrodek Zdrowia, Ratownictwo Medyczne, oraz przedstawiciele firm specjalizujących się w produkcji i dostawach ochron osobistych.