Dzień Bezpieczeństwa Technicznego w Kuehne+Nagel

Metryka praktyki

Firma: Kuehne+Nagel,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W jednym z magazynów Kuehne + Nagel, we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego oraz firmą Toyota TMHPL, w ramach Dnia Bezpieczeństwa Technicznego przeprowadzono szkolenia dodatkowe i uzupełniające na temat potencjalnych zagrożeń podczas pracy na wózkach jezdniowych. Inicjatywę tę podjęto z powodu dużej liczby wypadków przy pracy z użyciem wózków widłowych. Podczas szkolenia przeanalizowano przykłady wypadków, aby wyeliminować podobne zagrożenia w przyszłości.