Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Co roku w siedzibie Grupy Kapitałowej LOTOS w Gdańsku organizowany jest Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Odbyło się już 12 edycji programu. To akcja profilaktyczna, podczas której pracownicy poddają się badaniom i konsultacjom lekarskim, biorą udział w warsztatach w zakresie ochrony zdrowia i w konkursach BHP. Pandemia pozbawiła ludzi dostępu do opieki zdrowotnej, dlatego koncepcja XII Dni BHP skupiła się na profilaktyce prozdrowotnej. Pracownicy mogli wykonać badania glukozy, cholesterolu, markerów nowotworowych, spirometrii, gęstości kości i mammografię. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony pracowników, którzy nie tylko korzystają z badań i konsultacji, otrzymują materiały informacyjne pomagające kształtować odpowiednią świadomość prozdrowotną, jak i biorą udział w szeregu szkoleń czy akcji edukacyjnych typu konkursy wiedzy pozwalające kształtować ich wysoki poziom wiedzy o zdrowiu. Dodatkowo w czasie ostatniego wydarzenia zorganizowany został II bieg po rafinerii. Swoje siły sprawdziło 151 uczestników, którzy przebiegli trasę o długości 3,8 km. XII Dni BHP to także webinaria, warsztaty z fizjoterapeutą i ratownikiem medycznym, jak i spotkanie z specjalnym gościem żeglarzem Piotrem Myszką pod hasłem „Droga do sukcesu i dobre nawyki”. Jedną z najważniejszych korzyści dla pracowników jest szerzenie wiedzy o koniecznej profilaktyce zdrowotnej pracowników, znajomość swojego stanu zdrowia i w przypadku, gdy występują problemy zdrowotne, świadomość, że niezbędne jest dalsze leczenie. W przypadku tej dobrej praktyki jej wpływ widoczny jest w poprawie zdrowia pracowników. Dzięki prowadzonemu programowi możliwe jest wykrycie schorzeń u pracowników już na wczesnych etapach rozwoju i podjęcie skutecznego leczenia.

www.dnibhplotos.pl