Dzień Bezpieczeństwa

Metryka praktyki

Firma: NSG Group w Polsce,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W październiku 2021 r. w zakładach NSG Group właściciel marki Pilkington na świecie odbył się Dzień Bezpieczeństwa, którego celem było poszerzenie wiedzy pracowników w zakresie bezpiecznych zachowań. Tematem przewodnim wydarzenia było postępowanie pieszego i kierowcy w ruchu drogowym. Pracownicy uczestniczyli w rozmowach, prezentacjach i projekcjach filmów poświęconych niebezpiecznym zachowaniom na drodze; zapobieganiu wypadkom w ruchu drogowym; metodom zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w środowisku pracy i poza nim. W ramach programu zorganizowano spotkania, quizy, konkursy. Program dnia był tak skonstruowany, aby zachęcić jak największą liczbę pracowników do uczestnictwa. Firma osiąga bardzo dobre wyniki dotyczące bezpieczeństwa. Mimo to cały czas prowadzone są działania edukacyjne nakierowane na poszerzanie wiedzy na temat metod zwiększania poziomu bezpieczeństwa, zarówno na terenie pracy, jak i poza nim. Celem tego wydarzenia jest budowanie świadomości wśród pracowników na temat tego, że przestrzeganie zasad BHP jest i zawsze było naszym priorytetem. Oczywiście to także świetna okazja do integracji wśród pracowników.