Dzień Bez Samochodu – Pelion

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

W 2000 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej zrodził się pomysł „Dnia Bez Samochodu”. W firmie Pelion S.A. „Dzień Bez Samochodu” obchodzono tak, jak i na całym Świecie, 22 września. W tym dniu zachęcano pracowników wszystkich spółek do działania na rzecz ekologii poprzez korzystanie z alternatywnych środków lokomocji w tym transportu miejskiego i roweru. W tym dniu szczególnie promowano carpooling, czyli wspólne dojazdy do pracy. Na potrzeby akcji zaprojektowano specjalny plakat, który wisiał w firmie widocznych miejscach. Przygotowana była komunikacja do wszystkich pracowników. Wszyscy pracownicy, którzy zachęceni zostali do przyjechania w tym dniu do pacy rowerem, otrzymali specjalne odblaski, aby być bardziej widocznym na drodze. Pracownicy, którzy przyjechali do pracy rowerem przesyłali także do organizatorów Eko Zespołu zdjęcia ze swoim jednośladem.