Dzień bez Samochodu – konkurs dla pracowników DB Cargo Polska

Metryka praktyki

Firma: DB Cargo Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Firma DB Cargo Polska organizuje konkurs dla pracowników, którzy w Dniu bez Samochodu, zdecydują się na wybór innego – niż własny samochód – środka komunikacji.

Pracownicy, którzy nadsyłają potwierdzenia w postaci: skanów biletów komunikacji, zdjęć z podróży do pracy, skanów z aplikacji rejestrujących aktywność fizyczną, są nagradzani upominkami firmowymi.