Dziecko w sieci; „We Share How” – House of Skills – Strategiczne Wsparcie Organizacji Pozarządowej; Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – Fundacja Dzieci Niczyje

Metryka praktyki

Firma: Fundacja Dzieci Niczyje,
Branża: NGO,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

Dziecko w Sieci – celem programu jest zwrócenie uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia związane z aktywnością pedofilów w sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Od stycznia 2005 r. głównym partnerem programu jest Fundacja TP – Fundacja Orange. W ramach programu Dziecko w Sieci prowadzone są badania poświęcone zagrożeniom dzieci w Internecie „We Share How” – House of Skills ‒ Strategiczne Wsparcie Organizacji Pozarządowej. Firma House of Skills udziela wsparcia Fundacji i wychodzi naprzeciw jej wszelkim potrzebom, które są zbieżne ze szkoleniową i doradczą ofertą firmy. Firma House of Skills dokonuje diagnozy potrzeb zespołu FDN. Kolejno przeprowadza bezpłatne szkolenia dla pracowników Fundacji w zakresie m.in.: sztuk prezentacji, wywierania  wpływu, rozwoju umiejętności trenerskich, czy zarządzania strategicznego.

Inną inicjatywą Fundacji jest Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Firma Polkomtel S.A. we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje uruchomiła pierwszy i całkowicie bezpłatny ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111. Głównym celem Telefonu Zaufania jest zapewnienie dzwoniącej młodzieży i dzieciom, będącej w trudnej sytuacji życiowej, wsparcia fachowców − psychologów i pedagogów, którzy są w stanie udzielić profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych.