Dziecko i świat za pan brat – Janssen-Cilag Polska

Metryka praktyki

Firma: Janssen-Cilag,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2010

Szacuje się, że od 4 do 5% dzieci w wieku od 6. do 13. roku życia choruje na ADHD. Tylko niewielka część tej grupy jest objęta specjalistyczną opieką.

Inicjatywa realizowana przez Janssen-Cilag „Dziecko i świat za pan brat” to długofalowy program edukacji otoczenia dzieci z zespołem ADHD. Jego zadaniem jest budowanie trwałego zainteresowania tematyką nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jak również tworzenie praktycznych narzędzi postępowania z dziećmi chorymi na ADHD. Głównymi odbiorcami działań prowadzonych w ramach programu są placówki oświatowe, instytucje pomocowe, centra edukacji oraz szkoły. W ramach programu prezentowane są uznane i skuteczne metody diagnostyki i leczenia ADHD. Dzięki wsparciu autorytetów ze świata psychiatrii, neurologii dziecięcej i psychologii, a także praktyków w dziedzinie nauczania dzieci z ADHD, firma promuje właściwą ścieżkę terapeutyczną zalecaną w przypadku tej choroby.

W ramach prowadzonych cyklicznie warsztatów i szkoleń pokazuje, z jakich narzędzi (i w odniesieniu do jakich przypadków) winni korzystać pedagodzy i psychologowie szkolni. Dla szkół i instytucji tworzone są materiały edukacyjne dostarczające niezbędnej wiedzy o chorobie. Łącznie powstało 113 publikacji. Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W 2010 roku zrealizowano w miastach wojewódzkich 9 warsztatów (7 kolejnych zaplanowano na pierwszy kwartał 2011 roku), w których wzięło udział 287 osób ze 163 placówek. Uczestnicy reprezentowali 10 typów placówek, przede wszystkim: szkoły podstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego oraz zespoły placówek edukacyjnych i ośrodki szkolno-wychowawcze.

Dzięki realizacji programu wszystkie grupy z otoczenia dziecka z ADHD mają możliwość ciągłego dokształcania się. Uzupełnieniem projektu jest również portal internetowy www.adhdonline.pl, który stanowi kompendium wiedzy na temat tej jednostki chorobowej.