Działania Żywiec Zdrój na rzecz zamykania obiegu opakowań napojowych z tworzyw sztucznych

Metryka praktyki

Firma: Żywiec Zdrój,
Branża: FMCG, Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Żywiec Zdrój w 2018 roku na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach zadeklarował zapewnienie zbiórki i poddanie recyklingowi takiej samej ilości plastiku, jaką wprowadzi na rynek. Na początku 2020 r. firma ogłosiła realizację tego zobowiązania i zamknięcie obiegu tworzywa. Teraz jako jedyna firma dokonała tego ponownie zamykają rok 2021 powtórzeniem bezprecedensowego zobowiązania: zbiórki i przekazania do recyklingu równowartości całości plastiku wprowadzonego przez firmę na rynek w 2021 roku.

Jednocześnie, firma Żywiec Zdrój kontynuowała działania rzecznicze i edukacyjne na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu depozytowo-kaucyjnego na opakowania napojowe – to jedyny sposób by systemowo zamknąć obieg opakowań napojowych. Firma w 2021 r. wspólnie z siecią Żabka Polska wprowadziła na rynek EKOmaty – automat do zbiórki plastikowych butelek w celu ich recyklingu.

Efektywność praktyki mierzono w oparciu o wskaźnik zbiórki opakowań w odniesieniu do tworzywa wprowadzonego na rynek przez firmę. Efektywność działań rzeczniczych mierzono liczbą spotkań z interesariuszami dot. tematu depozytu.

Ponowna realizacja bezprecedensowego zobowiązania Żywiec Zdrój, jak i inne działania na rzecz zamykania obiegu opakowań napojowych z tworzyw sztucznych przyniosła szereg korzyści w postaci: budowania pozycji marki Żywiec Zdrój jako lidera działań prośrodowiskowych w Polsce, wyróżnienia się wśród konkurencji, przyciągnięcie do pracy utalentowanych osób wybierających pracodawców w oparciu o wartości i ich wpływ.