Działania wolontariackie

Metryka praktyki

Firma: Aquanet,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 2 - Zero głodu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Aquanet realizuje swoje działania wolontariackie na terenie Poznania i części gmin Wielkopolski. W roku 2022 ze względu na szczególną sytuacją firma włączyła się też w działania na rzecz Ukrainy – zbiórki, pomoc przy remoncie mieszkania dla Ukraińskiej rodziny oraz pomoc w prowadzeniu Miejskiego Punktu Zbiórek (codzienny dyżur przez ponad miesiąc). Dodatkowo firma dołączyła do pomocy innym organizacjom pozarządowym, we współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz z firmami poznańskimi, zorganizowała Koncert dla Wolontariuszy, który miał być podziękowaniem za zaangażowanie i ich pomoc. Ostatecznie wolontariusze przepracowali 748 godzin. Wolontariusze włączali się w działania ekologiczne – (Sprzątania Świata, Sprzątanie Brzegów Warty), w działania na rzecz ubogich i bezdomnych – szykując posiłki oraz działania remontowe, w szpitalach i ośrodkach pomocy dzięki, którym ośrodki te mogą realizować swoje cele na rzecz osób z niepełnosprawnością czy chorych. Firma i pracownicy dołączyli też do niesienia pomocy obywatelom Ukrainy.  Firma otrzymała nagrodę za najlepszy Wolontariat Pracowniczy 2022