Działania przeciwko bezdomności – Profes

Metryka praktyki

Firma: Profes,
Branża: Konsulting, Usługi,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

W Polsce, tak jak w innych krajach postkomunistycznych istnieje problem tzw. ukrytej bezdomności, która wyraża się w istnieniu ogromnej liczby przeludnionych, małych i starych mieszkań. Ich użytkownicy z powodu niskich dochodów nie mogą zmienić miejsca zamieszkania, a tym samym żyją w warunkach uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie i rozwój.

Według szacunków w Polsce brakuje około 1,5 miliona nowych, dostępnych finansowo domów.

W Polsce już od kilku lat starania na rzecz poprawy zaistniałej sytuacji prowadzi Habitat for Humanity. W 2002 roku firma PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa podpisała porozumienie ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskim Nasz Dom Habitat for Humanity oddział Wrocław.

Zawarte porozumienie ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw do podejmowania inicjatyw, w których cele biznesowe łączą się ze społecznymi. Wspólne przedsięwzięcie PROFES i Habitat polega na połączeniu szkoleń z fizyczną budową domu. Proponowana akcja łączy w sobie cele społeczne budowa domów dla potrzebujących i biznesowe – np. zarządzanie projektem lub budowanie zespołu.

Korzyści dla firm, które zdecydują się na realizację takiego przedsięwzięcia to zyskanie dobrze przeszkolonych pracowników, zintegrowanych poprzez wspólny wysiłek jakim jest budowa domu oraz realizacja celów społecznej odpowiedzialności firmy. W akcji tej są także korzyści dla pracowników.

Z jednej strony mają możliwość uczestniczenia w szkoleniu, na którym nie tylko zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu, który będzie się pokrywał z potrzebami firmy, ale mają dodatkową możliwość wykorzystania nowo zdobytej wiedzy przy realizacji konkretnego projektu jakim jest budowa domu dla bezdomnych. Będą mieli także świadomość swojego indywidualnego wkładu w poprawę sytuacji ludzi potrzebujących pomocy.