Działania prośrodowiskowe

Metryka praktyki

Firma: Nowa Szkoła,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2015

Nowa Szkoła prowadzi działania prośrodowiskowe w dwóch obszarach: lokalnym i globalnym. Pierwsze dotyczy zakładu produkcyjnego: założono i osiągnięto utrzymanie lub zwiększenie wydajności urządzeń produkcyjnych, spadek ilości odpadów, zmniejszenie strat na produkcji, lepsze wykorzystanie parku maszynowego i poprawę jego zarządzania. Drugie polega na propagowaniu ujednoliconych opakowań z brązowego kartonu nadającego się do recyklingu lub wykorzystania do zabawy. Klienci są przyzwyczajeni, że zabawki i pomoce edukacyjne są pakowane w wielokolorowe opakowania. Firma chce pokazać, że wartością jest zawartość opakowania, to ona ma wartość edukacyjną i merytoryczną. Proste, jednobarwne opakowanie daje możliwość wtórnego wykorzystania.