Działania profilaktyczne w łańcuchu dostaw – DB Schenker

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
W związku z pandemią grypy AH1N1 firma DB Schenker podjęła w 2009 roku działania profilaktyczne wobec swoich pracowników i kontrahentów: kurierów i przewoźników. Firma zapewniła im szczepienia, wprowadziła szereg działań prewencyjnych, równolegle zaś prowadziła działania edukacyjne.DB Schenker posiada rozbudowany globalny łańcuch dostaw. Przemieszczanie się pracowników na duże odległości i kontakty z licznymi kontrahentami powodują, że firma jest szczególnie narażona na ryzyko związane z chorobami infekcyjnymi. W 2009 roku, wobec zagrożenia wirusem AH1N1, po konsultacji z ośrodkami medycznymi, firma zorganizowała specjalne spotkania informacyjne i konsultacje z lekarzami dla pracowników i kurierów. Oprócz tego, przy pomocy kanałów komunikacji wewnętrznej, przeprowadzono akcję edukacyjno-informacyjną dotyczącą choroby. Powołano także zespół koordynujący i uruchomiono całodobowe telefony kontaktowe. W całej firmie wprowadzono rygorystyczne zasady czystości pomieszczeń.

W ramach działań profilaktycznych odbyło się 10 spotkań konsultacyjnych z lekarzami, zaszczepiono prawie 1000 pracowników, przewoźników i kurierów. Dzięki temu firmie udało się ograniczyć ryzyko związane z brakiem płynności łańcucha dostaw, a także wypracowany został system działania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Świadomość pracowników i kontrahentów na temat grypy i profilaktyki z nią związanej znacznie wzrosła.