Działania pomocowe dla Ukrainy, realizowane we współpracy z Polską Akcją Humanitarną (PAH)

Metryka praktyki

Firma: TVN Warner Bros. Discovery,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

TVN Warner Bros. Discovery (WBD) w Polsce podjął szeroką współpracę z Polską Akcją Humanitarną. Na polskich kanałach WBD wyemitowano ponad 3 tys. ogłoszeń społecznych PAH i 900 innych NGO o ekwiwalencie reklamowym około 11,5 mln zł. TVN WBD zorganizował koncert „Razem z Ukrainą”, który obejrzało ponad 6 mln osób. Ponad 8 mln zł zebranych w czasie koncertu trafiły na konto PAH. 2 mln zł z tej kwoty stanowiła darowizna WBD. Globalnie firma wsparła też inne organizacje pomocowe działające na rzecz Ukrainy w kwocie ponad 300 tys. zł. Uruchomiono także darmowe emisje ukraińskich kanałów informacyjnych. W ramach współpracy z PAH zorganizowano liczne webinary dla pracowników i współpracowników TVN WBD, przybliżające mądre sposoby niesienia pomocy humanitarnej osobom dotkniętym przez wojnę w Ukrainie. Pracownicy i współpracownicy otrzymywali także cykliczny newsletter dotyczący akcji pomocowych PAH.