Działania na rzecz zrównoważonej świadomości

Metryka praktyki

Firma: Clariter Poland,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Clariter Poland jako jeden z liderów w dziedzinie recyklingu chemicznego ma świadomość wpływu jaki wywiera na środowisko. Dbanie o naszą planetę jest wpisane w DNA firmy. W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko wdrożono program Sustainable Awareness Activities.

Wprowadzono Formularz Rejestracji Podróży Służbowych, gdzie wyliczany jest ślad węglowy dla każdej takiej podróży. Sporządzono prezentację uświadamiającą pracowników co do zasad podróży. Firma zaprojektowała i umieściła w biurze naklejki uświadamiające i zachęcające pracowników do oszczędzania prądu, wody i papieru. Powstał Eco Kalendarz. Przez cały rok co miesiąc na wewnętrznych mediach społecznościowych ukazywały się informacje o międzynarodowym święcie nawiązującym tematyką do ochrony środowiska. Firma zachęcała pracowników do uczestnictwa w różnych akcjach, promowała filmy poświęcone różnym zagadnieniom ekologicznym.

Działania wprowadzone w ramach Eco Kalendarza oraz naklejek uświadamiających spotkały się z pozytywnym przyjęciem ze strony pracowników. Goście odwiedzający biuro zwracali uwagę na trafność działania jakim były naklejki uświadamiające. Z obserwacji wynika, że pracownicy zwracają większą uwagę wyłączanie świateł, klimatyzatorów, odłączanie ładowarek i nieużywanego sprzętu od sieci. Firma zmniejszyła też liczbę podróży służbowych z 24 w 2020 roku do 15 w roku 2021. Większość spotkań osobistych została zamieniona na spotkania online.

Firma Clariter jest świadomym swojego wpływu na środowisko podmiotem gospodarczym. Działania na rzecz ochrony środowiska są ściśle związane z działalnością firmy. Jako firma z branży recyklingu zwraca uwagę na działania pracowników. Poprzez wprowadzone projekty zwiększono świadomość pracowników co do ich wpływu na otaczającą rzeczywistość i na środowisko. Pracownicy wiedzą, że nawet małe działania jak oszczędzanie wody, prądu czy papieru w biurze, ma odzwierciedlenie w globalnym pozytywnym wpływie na naszą Planetę.