Działania na rzecz wspierania różnorodności

Metryka praktyki

Firma: Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 5 - Równość płci

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm prowadziła działania na rzecz wspierania różnorodności jako partner międzynarodowej inicjatywy 30% Club, której misją jest osiągnięcie co najmniej 30% reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm na całym świecie W Polsce przedstawiciele zespołu marketingu kancelarii CMS pomogli w stworzeniu strategii i identyfikacji graficznej inicjatywy w mediach społecznościowych. Kancelaria zaangażowała także w promocję pierwszego raportu oraz konferencję 30% Club, która odbyła się w czerwcu 2021 roku. Celem działań CMS w ramach inicjatywy 30% Club jest wspieranie idei w celu dokonania znaczącej, trwałej zmiany w sposobie myślenia firm odnośnie rozwoju i promocji zróżnicowanych talentów. Równowaga płci w zarządach, radach nadzorczych i na wyższych stanowiskach kierowniczych sprzyja lepszemu przywództwu i zarządzaniu, a różnorodność i inkluzywność dodatkowo przyczynia się do lepszych wyników korporacyjnych zarówno dla spółek, jak i ich akcjonariuszy. Różnorodne i inkluzywne miejsca pracy odgrywają również ważną rolę w zwiększaniu innowacyjności, przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów oraz poprawie reputacji i wzmocnieniu marki.