Działania na rzecz Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Nationale-Nederlanden,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Od pierwszych dni wojny w Ukrainie Nationale-Nederlanden podejmowało działania mające na celu wsparcie psychologiczne, materialne oraz finansowe obywateli Ukrainy. Firma przekazała darowiznę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, dzięki której możliwe było zrealizowanie ukraińskiej wersji programu „Sieciaki.pl”. Celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Ubezpieczyciel przekazał również darowizny dla PIU, PAH, Alivii oraz SOS Wioski Dziecięce. Wielu pracowników firmy pomagało w ramach wolontariatu, organizując się indywidualnie lub zespołowo. Przeprowadzali zbiórki potrzebnych rzeczy, a także pracowali jako wolontariusze w punktach wsparcia. Konieczność podjęcia działań na rzecz pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom było bezsporne. Już w pierwszych dniach w Nationale-Nederlanden zapadły decyzje, w jaki sposób firma może udzielić wsparcia uchodźcom, a także osobom, które zostały w kraju objętym wojną. Dzięki przekazanym środkom finansowym oraz akcjom wolontariuszy udało się pomóc wielu najbardziej potrzebującym – m.in. dzieciom, kobietom i osobom starszym.