Działania na rzecz środowiska

Metryka praktyki

Firma: MAKRO Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 15 - Życie na lądzie

Celem MAKRO jest rezygnacja z freonu „Freon Exit Program” do 2030 roku. Przeprojektowano już osiem hal, jedna została wybudowana od początku z czynnikiem obojętnym dla środowiska. Równocześnie w każdym z omawianych sklepów odzyskuje się ciepło, które służy ogrzaniu wody oraz pomieszczeń.

Firma prowadzi projekt „Energy Saving Program”. We wszystkich halach wymieniane jest oświetlenie na LED, wprowadzono automatyczne optymalizację zużycia energii oraz kontrolę pomiaru temperatur.

Jednocześnie prowadzone jest edukację ekologiczną pracowników -Energy Awareness Program. Omawiane działania przełożyły się na obniżenie zużycie energii o 38% . Do wspólnej zrównoważonej zmiany zachęcani są również klienci, dlatego MAKRO pierwsza sieć handlowa umożliwiła korzystanie z ładowarek elektrycznych na wszystkich swoich parkingach w Polsce.

Miarą efektywności jest liczba przeszkolonych pracowników w ramach EAP. Efektywność gospodarki odpadami liczona jest w tonach materiałów oddanych do recyklingu. W zakresie zarządzania gospodarką energetyczną wskaźnikiem jest spadek zużycia energii elektrycznej w [kWh] , a efektywność zmierzono poprzez:

  • prowadzenie stałego monitoringu zużycia energii elektrycznej w obiektach
  • prowadzenie pomiarów efektywności energetycznej
  • wykonanie pomiarów poziomu oświetlenia oraz zużywanej energii elektrycznej
  • wykonanie rocznej weryfikacji poziomu zużycia energii w danym obiekcie
  • prowadzenie pomiarów użytkowania stacji poprzez analizę wskazań licznika energii elektrycznej

Korzyści z realizacji projektu to:

  • spadek zużycia energii elektrycznej
  • zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników
  • zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
  • długofalowy pozytywny wpływ na środowisko poprzez rezygnację z freonu
  • zwiększanie świadomości ekologicznej klientów

https://www.horecanet.pl/stacje-ladowania-samochodow-elektrycznych-przy-makro/